HÍRLEVÉL és TÁJÉKOZTATÓ

Ki olvas minket ?

Oldalainkat 24 vendég böngészi

Designed by:

Videó forgalomfelvételek információminőségi kérdései.

Közlekedéstudományi Szemle,2018.


A cikk címében jelölt téma az országos közutak keresztmetszeti fogalomszámlálása keretében készülő videó forgalomfelvételek kapcsán merült fel.

A munka, melynek elméleti hátterét mutatja be a jelen cikk, célkitűzése a videó forgalomfelvételben a folyamatok, részfolyamatok átláthatóságának feltárásával (folyamatmenedzsment) a kritikus végrehajtási pontok kimutatása, a reprezentatív statisztikai minőség-ellenőrzés lehetőségének bemutatása, az esetleges kockázatok azonosítása és kezelése, valamint a videó felvételekből származó, egyenletes és jó minőségű információt szolgáltató alapadatok biztosítása.

Szerzők:

Dr. Gulyás András ny. egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Dr. Makula László ügyvezető, Kvantitás Mérnöki Iroda Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Mérnöki  divízió ajánlatai helyi és térségi TDM szervezetek számára.


A Kvantitás Mérnöki Iroda  2016. májusa óta a Magyar TDM Szövetség pártoló tagja. Tevékenysége, szolgáltatási palettája zömében az un. mérnöki szolgáltatások közé tartozik, amelyeket a TDM szervezetek is hasznosíthatnak fejlesztési munkájuk során.

A mai, modern kori társadalmakban a közlekedésnek kiemelt jelentősége van ahol nemcsak az előnyökkel, hanem a hátrányokkal – a környezetre, az emberre gyakorolt káros hatásokkal - is szembesülnünk kell.   A Kvantitás Mérnöki Iroda, mint tervező, fejlesztő  szervezet széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik a közlekedés fejlesztés, a közlekedés folyamatainak várható hatásainak (előtte-utána vizsgálatok) vizsgálata, elemzése és értékelése területén.

FŐBB TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEK

 • Komplex közlekedési adatfelvételek, elemzések és értékelések végzése a közlekedési szokások megismerésére, ( pl: kikérdezéses számlálások ) különös tekintettel a hétvégi forgalomra és a külföldi gépjárművek megfigyelésére , melyek fontos szerepet játszanak a turizmus szempontjából.
 • Forgalmi modellezés, forgalmi prognózisok, mikro szimuláció elvégzése* a közlekedésfejlesztés kapcsán várható forgalom alakulására vonatkozóan a kedvező és kedvezőtlen rövid és középtávú hatások becslése.
 • Desztinációk, települések és vonzáskörzetük közlekedési kapcsolatainak elemzése, az elérhetőség és a  megközelíthetőség alakulása, helyzetpotenciál meghatározása
 • Az országos közlekedési adatbázisokból a  turizmushoz kapcsolódó másodlagos adattárak előállítása. ( kapcsolódás a Magyar TDM Szövetség központi adatbázisához.)

*) A gazdaság- és társadalompolitikai változások hatásainak modellezését és megértését szolgáló döntés előkészítő eljárás. Segítségével vizsgálható, hogy egy döntés, a fizikai, vagy a jövedelmi feltételek változásai hogyan hatnak a környezetre, pl. a különböző feltételekkel rendelkező személyek, háztartások közlekedési szokásaira, viselkedési és fogyasztási mintáira.

TEVÉKENYSÉGEK

 • regionális, városi, települési elemzési, fejlesztési és tervezési feladatok végzése a közlekedés területén.
 • a települések és vonzáskörzetük közlekedési kapcsolatainak elemzése, az elérhetőség és a  megközelíthetőség alakulása
 • forgalmi tervezés, forgalmi prognózisok, távlati fejlesztések és hatásvizsgálatuk,
 • forgalomlebonyolódások vizsgálata határátkelőhelyeken és térségükben
 • közlekedésfejlesztések  hatásainak becslése, az intézkedések előtt, illetve ezek utóhatásainak vizsgálata.
 • a közlekedésből származó zaj- és levegőszennyezés becslése a települések környezeti terhelésének vizsgálata.
 • komplex közlekedési adatfelvételek, elemzések és értékelések végzése.
 • videós forgalomszámlálások az országos és a helyi közúthálózaton korszerű eszközökkel.
 • parkolási szokások adatfelvételek, elemzések és értékelések végzése.
 • célforgalmi felvételek, közlekedők preferencia vizsgálatai.
 • forgalomkorlátozások hatásainak vizsgálata.

A közlekedők, az utazók, a gépjárművek forgalom áramlásának megismeréséhez elengedhetetlen az ún. célforgalmi számlálások végzése. Ennek kapcsán az un. "honnan-hová", mi célból, milyen eszközökkel, naponta hányszor stb. kérdésekre keressük a válaszokat célforgalmi felvételekkel., a munkába-, iskolába járás és a turisztikai kereslet áramlásának elemzéséhez.

REFERENCIÁK:

 • Országos összközlekedési modell elkészítésének és használata feltételeinek megteremtése. MEGRENDELŐ: KÖZLEKEDÉS Kft  2013.
 • Budapest city-logisztikai célkitűzéseinek egységes koncepciója. A GÉPJÁRMŰ ÁLLOMÁNY ADATTÁRA . MEGRENDELŐ: Create – Value Kft. 2014.

 • „KÖZOP-hoz illeszkedő projektek határmetszési szakaszainak megvalósíthatósági tanulmány szintű feltárása, azok hálózati hatásainak vizsgálata” a magyar-szlovén határszakaszon. Átfogó megvalósíthatósági tanulmány.  Adattárak -  Adatfelvételek - Adatfeldolgozás
 • MEGRENDELŐ:Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ. 2014-2015.

 • Az úthasználati díj mellékúthálózatra gyakorolt hatásainak vizsgálata az Országos Közúti Keresztmetszeti Forgalomszámlálás és országos forgalmi modell alapján c. projekthez kapcsolódó motorizációs előretekintés. MEGRENDELŐ: KÖZLEKEDÉS Kft. 2016. március

 

KAPCSOLAT:

Kvantitás Mérnöki Iroda, Dr. Makula László ügyvezető igazgató

e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

http://www.digitalalbum.hu/

SZAKMAI EGYESÜLETI, TAGSÁGI VISZONYOK:

Közlekedéstudományi Egyesület

Magyar Útügyi Társaság

Magyar Mérnöki Kamara

ITS Hungary Egyesület

Magyar TDM Szövetség